Fair trade

Co-op America Co-op America je nevládní nezisková organizace založená v roce 1982. Usiluje o zapojení ekonomické síly - síly konzumentů, investorů, podniků a trhu - k vytvoření sociálně spravedlivé a trvale udržitelné společnosti. Co-op America spravuje síť společensky odpovědných podniků, vydává publikace a její programy zahrnují fair trade, kampaně za odpovědné konzumenty či poradenství při společensky odpovědném investování atp. (více na http://www.coopamerica.org/)


Organic Trade Association Organic Trade Association (OTA) je sdružením obchodních společností v oboru ekologického zemědělství v Severní Americe. Cílem OTA je propagovat a chránit oblast ekologického zemědělství ve prospěch životního prostředí, zemědělců, veřejnosti a hospodářství. OTA patří mezi nejznámější organizace, které mají vytvořeny systémy kontroly biotextilu. Dalšími jsou britská Soil Association, německá International Association Natural Textile Industry (IVN), evropský a mezinárodní Demeter, skandinávský KRAV, japonská Japan Organic Cotton Association (JOCA) či holandská SKAL.
OTA ve svých "The American Organic Standards for Fiber Processing" rozlišuje tři úrovně bioznačení. Označení 100% organic cotton na visačce oblečení Indigenous Designs Vám zaručuje, že všechna vlákna jsou bio původu a při výrobě byly splněny přísné standardy pro ekologicky šetrnou výrobu (více na http://www.ota.com).

DEMETERDEMETER - jedna z nejstarších bioznaček na světě označuje produkty pocházející z biodynamického zemědělství. Řadí se mezi nejaktivnější činitele v bio zemědělském hnutí. Standardy pro certifikaci textilu byly zavedeny v roce 2002. Kontrolní systém vychází z pravidel International Association Natur Textile Industry (IVN), vlákna musí pocházet z biodynamického zemědělství. Kontrola výroby od IVN probíhá ve všech stupních - od sklizně bavlny, přes výrobu vláken, zpracování až po barvení a šití. Doplňky jako vycpávky hraček, podšívky, všivky, či apod. musí být stoprocentně přírodního původu. Certifikované výrobky nesou značku Demeter ®.

Fair Trade Federation Fair Trade Federation (FTF) je asociace sdružující výrobce s dovozci a spotřebiteli. FTF vznikla v roce 1994, je obdobou IFAT (International Fair Trade Association) s působností v Severní Americe. FTF poskytuje informace a koordinuje výzkumy v jednotlivých zemích Třetího světa. Pořádá každoročně konferenci Fair trade a světový den Fair trade. V současnosti je jejím členem cca 150 organizací a firem. (více na http://www.fairtradefederation.org)


Rainforest Rainforest concern je anglická charitativní nevládní organizace, která se snaží o záchranu ohrožených oblastí tropických deštných pralesů se zaměřením na Jižní Ameriku. V současné době spolupracuje na 18 projektech v Latinské Americe, Ugandě a na Šrí Lance. Rainforest Concern financuje a podporuje místní komunity a snaží se o ochranu lokálních ekosystémů. Provádí zalesňování, aktivně se účastní dialogu a workoshopů s místními obyvateli, kterým by měl prales poskytovat původní či alternativní možnosti obživy. Významně tak přispívá k záchraně unikátních ekosystémů deštných pralesů (více na http://www.rainforestconcern.org/).

Fair trade je alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodnímu obchodu. Je to obchodní partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro vyloučené a znevýhodněné výrobce. Tohoto cíle se snaží docílit poskytováním výhodnějších obchodních podmínek, zvyšováním uvědomění spotřebitelů a kampaněmi.

Fair trade si klade 6 cílů:
  1. Zlepšit životní podmínky a blahobyt výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím lepších cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
  2. Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před využíváním v procesu výroby.
  3. Zvyšovat vědomí spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli využít pozitivním způsobem.
  4. Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
  5. Přispívat tak ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
  6. Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení. (více práce Luďka Štěrby Historie, současnost a perspektivy Fair trade v Evropě a jeho možnosti v ČR na http://www.fairtrade.cz/index.php?clanek=62)

Ekologické oblečení
Konopí-organická bavlna-tencel
Vybrané zboží: 0
Celková cena: 0.00,-


Fairtrade CANB

Fairtrade OTA

Fairtrade DEMETER

Fairtrade FTF

Rainforest

Design by JFK      © Ecovoice Czech Republic